LIFE BY DESIGN

Life by Design är det koncept som jag själv lever efter och inspirerar andra till att göra. Att designa ditt liv som du vill ha det. Inte bara leva ”life by default” och flyta med medströms som en död fisk och låta omständigheter styra var du hamnar i livet.


Life by Design fokuserar på två huvudområden som sedan bryts ned i ett antal underområden, allt efter vad du vill skapa i ditt liv. De två huvudområdena är ekonomi och hälsa.

EKONOMI

Denna del fokuserar på hur du skapar en generativ ekonomi så att du frigör din tid från dina inkomster. Det handlar om att bygga och utveckla tillgångar som ger dig inkomster i form av flera av varandra oberoende kassaflöden.


Du designar detta själv som det passar dig. Jag är din guide på vägen så att du verkligen bygger tillgångar och har full kontroll på din privata ekonomi. Är du företagare som jag bygger vi även en pengamaskin av din/dina verksamheter genom att använda kassaflödet därifrån på bästa sätt.

HÄLSA

Inom området hälsa fokuserar jag på Optimal Hjärnfunktion. Genom att göra så många val per dag som optimerar din hjärna så kommer resten av kroppen också att må bra.


Vi lämnar industrisamhället och är på väg in i informationssamhället. Detta innebär att våra inprogrammerade instinkter för överlevnad som vi har som människor inte längre fyller en funktion i våra liv. Vi behöver gå emot våra instinkter för att gå från att överleva till att leva livet optimalt och som vi drömmer om.